Skolen som dannelse frem for uddannelse

Skolen som dannelse frem for uddannelse

”I lov om frie skoler §1 stk 2 indgår begrebet dannelse. Dannelse er forberedelse til at leve i et samfund med frihed, folkestyre og ligestilling.”

Skolens undervisning skal være livsoplysning.
Som beskrevet ovenfor skal undervisningen sigte på elevernes liv her og nu – og ikke på et fremtidigt erhverv eller en fremtidig uddannelse. Det er hele hensigten, at eleverne gennem undervisningen skal blive klogere på, hvad der er meningen med deres liv. Gennem oplysning (for den enkelte og for generationerne) skal gåden om menneskelivet ganske langsom klares (= opklares), mente Grundtvig og Kold.

Dannelse går således forud for uddannelse. Uddannelse er oplagring af viden, men dannelse er mere omfattende. Man kan være nok så fagligt dygtig, men uden dannelse kan det ikke sættes i spil.

Glamsbjerg Friskole vil opdrage til dannelse. Dannelse af elevernes personlighed og identitet sker ved at de af egen kraft og i frihed overskrider sig selv og deltager i noget større. Dannelse bygger på visioner og værdier om vort forhold til andre mennesker og dermed os selv. Mennesker har behov for fællesskab for at danne sig. Friskolens dannelse kendes på at man sætter den anden først og herigennem bliver sig selv.

Den daglige fælles morgensang er et eksempel på at der prioriteres at starte dagen med fællesskabet i sang, hvor man kan hvile i den forudbestemte og efterhånden velkendte tekst og melodi samtidig med at der skabes en bevidst daglig samhørighed ved starten af hver eneste skoledag.