Skolens historie

Den kombinerede skole

Skolens officielle navn er Glamsbjerg Fri- og Efterskole, så vi er i princippet to skoler under samme tag.

Skolen begyndte som friskole den 1. maj 1898 i lejede lokaler på Dærupvej i Glamsbjerg med et enkelt klasselokale og to klasser. Friskolen flyttede senere til Skolevej, og i 1905 kom efterskolen til. I 1973 flyttede efterskolen til sin nuværende adresse på Krengerupvej, og to år senere fulgte friskolen efter.

Den mindesten, der står ved indkørslen til skolen, er rejst til minde om forstanderparret Anna og P.J. Skriver, der ledede skolen fra 1904 til 1944.

I friskolen går der elever fra 0. klasse til og med 9. klasse. Der er én klasse på hver årgang. Eleverne møder til morgensang og har fri mellem kl. 14 og 15 hver dag.

I efterskolen går der elever i 9. og 10. klasse, svarende til 4 klasser eller hold.

Friskolen og efterskolen mødes til fælles morgensang og har et par emnedage sammen i løbet af skoleåret, mens fx undervisning, måltider og de fleste arrangementer kører hver for sig.

De store elever i friskolen og efterskolen har lidt mere med hinanden at gøre. Friskolens ældste elever har mulighed for at komme med på efterskolens linjer og valgfag, hvis der er plads, og vi laver nogle arrangementer for friskolens overbygning og efterskolen i løbet af året.

Når to skoler deles om faglokaler, køkkenfaciliteter, ledelse, administration og om nogle af lærerne, har det den fordel, at vi kan udnytte vores ressourcer godt. Det kommer alle vores elever til gode.

Du kan læse lidt mere om skolens historie her »

Vil du læse en artikel om skolens kunst anno 2018, kan den downloades her »