Skolens historie

Den kombinerede skole

Skolens officielle navn er Glamsbjerg Fri- og Efterskole, så vi er i princippet to skoler under samme tag.

Skolen begyndte som friskole den 1. maj 1898 i lejede lokaler på Dærupvej i Glamsbjerg med et enkelt klasselokale og to klasser. Friskolen flyttede senere til Skolevej, og i 1905 kom efterskolen til. I 1973 flyttede efterskolen til sin nuværende adresse på Krengerupvej, og to år senere fulgte friskolen efter. I maj 2017 blev skolens nabo, Glamsbjerg Børnehus, også en del af fællesskabet.

Den mindesten, der står ved indkørslen til skolen, er rejst til minde om forstanderparret Anna og P.J. Skriver, der ledede skolen fra 1904 til 1944.

I friskolen går der elever fra 0. klasse til og med 9. klasse. Der er én klasse på hver årgang. 

I efterskolen går der elever i 9. og 10. klasse, svarende til 4 klasser eller hold.

Friskolen og efterskolen mødes til fælles morgensang og har nogle emnedage sammen i løbet af skoleåret, mens fx undervisning, måltider og de fleste arrangementer kører hver for sig.

I forskellige sammenhænge nyder både børn og voksne godt af, at vi kan samarbejde på kryds og tværs. Nogle af de ældste elever i friskolen er med på efterskolens fodboldlinje, børnene i børnehuset kender skolen godt allerede, inden de begynder at gå i skole, efterskolens pædagoglinje er med i arbejdet i vuggestue, børnehave og SFO, ligesom fungerer som ekstra hænder i indskolingens klasser en gang om ugen. Og skolens medarbejdere nyder godt af at have mange forskellige kollegaer at lave sparring.

Når to skoler deles om faglokaler, køkkenfaciliteter, ledelse, administration og om nogle af lærerne, har det den fordel, at vi kan udnytte vores ressourcer godt. Det kommer os alle sammen til gode.

Du kan læse lidt mere om skolens historie her »