Støttecentret

Inklusion og specialundervisning

Specialundervisning, støtte og inklusion. Vi oplever af og til, at det kan være svært for udenforstående at holde styr på de forskellige begreber, men her forsøger vi os med en kort forklaring:

Skolens støtteundervisning tager udgangspunkt i Friskolelovens § 3 og foregår i samarbejde med PPR, Assens kommune.

Skolen får som en del af statstilskuddet midler til inklusionsundervisning, og derudover søger vi i samarbejde med PPR om midler til specialundervisning i SU-styrelsen.

Inklusionsmidlerne er beregnet til børn, der har brug for hjælp i begrænset omfang for at følge den daglige undervisning i klassen – f.eks. et læseløft.

SPS-midlerne er beregnet til de børn, der har brug for meget hjælp – mere end 12 lektioner om ugen – (egentlig specialundervisning) for at følge undervisningen i klassen. Midlerne bevilliges af SU-styrelsen på baggrund af ansøgninger fra skolen.

Midlerne søges til det enkelte barn og skal derfor også udmøntes på det enkelte barn.

Arbejdet i skolens støttecenter er årligt inddelt i 3 perioder. Der evalueres efter hver periode, og for inklusionselevernes vedkommende vurderes det, hvem der skal deltage i næste periodes aktiviteter.

Du kan læse mere om skolens støttecenter her.