Sundhedspolitik

Sundhedspolitik

Mad og bevægelse

Mad og bevægelse

Glamsbjerg Fri- og Efterskoles overordnede kost- og bevægelsespolitik skal sikre, at børnene og de unge mennesker i skoletiden får tilbudt en ernæringsrigtig kost samt muligheder for at opnå og dyrke gode bevægelsesvaner.

Skolen tilstræber desuden, at eleverne gennem skoleforløbet får viden om sund kost, sunde motionsvaner samt om risikoen ved overvægt, rygning og overdreven brug af alkohol.

Sunde kost- og bevægelsesvaner grundlægges i barndommen. Disse vaner har betydning for hvordan børnene trives fysisk, psykisk og socialt. Hvis børn tidligt får indarbejdet sunde kost- og bevægelsesvaner, vil det også få betydning for deres sundhed resten af livet og dermed bidrage til forebyggelse af sygdomme.

Energi er nødvendig for at børn og unge kan være vågne, lege, lære og udvikle sig. Ellers fokuserer hjernen på næring i stedet for læring.

Bevægelse giver energi og overskud. Træning og udvikling af motoriske færdigheder har betydning for barnets og den unges selvværd, status, popularitet, sociale udvikling og indlæring.

Børn og unges sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar – men skolen har et medansvar, især da børnene tilbringer mange af dagens timer i skole og SFO.

Kostpolitik:

Maden skal være sund, varieret og se indbydende ud, så børnene og de unge får lyst til at spise den. Det er vigtigt at maden i café, SFO, madkundskab og efterskole er ernæringsmæssigt korrekt sammensat efter Fødevarestyrelsens til enhver tid gældende anbefalinger.

Maden skal indtages i en god atmosfære, og der bør være tid til sunde mellemmåltider formiddag og eftermiddag.

Råvarerne skal være så rene og gode som muligt og gerne svare til årstiden.

Der skal være mulighed for, at eleverne kan få adgang til mælk hver dag. Derudover slukkes tørsten bedst med vand. Frisk og rent vand skal være lettilgængeligt.

Forældrene har ansvaret for børnenes morgenmad og madpakker.

Regler for mad og drikke til særlige lejligheder, fx fødselsdage og fester udarbejdes i samarbejde med SFO, klasselærere og forældre.

Bevægelsespolitik:

Vi anbefaler i tråd med Sundhedsstyrelsen at børn og unge er aktive mindst en time om dagen. Motionen kan godt stykkes sammen af flere korte perioder (mindst 10 min.) og må meget gerne være ude i den friske luft. Mindst tre gange om ugen bør pulsen komme op.

Motion af forskellig sværhedsgrad er afgørende for:

  • Normal udvikling af motoriske færdigheder og muskelstyrke
  • Opbygningen af knogler, sener og ledbånd, mens barnet vokser
  • Forebyggelse af overvægt, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme.
  • Udvikling af gode motionsvaner resten af livet

De fleste børn og unge er fysisk aktive i skole/SFO og fritid – de kan faktisk slet ikke lade være, hvis rammerne er til stede for fysisk aktivitet.

Det er Glamsbjerg Fri- og Efterskoles mål løbende at forbedre både de indendørs og udendørs arealer, så de i videst mulig udstrækning indbyder til fysiske aktiviteter af forskellig art. Der skal ligeledes være mulighed for stimulation af sanser og finmotorik.

Undervisningen i idræt tilrettelægges på en måde, så alle børn/unge har mulighed for at deltage med størst muligt udbytte, her tænkes specielt på overvægtige og børn/unge med handicap eller lettere skader.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 16. november 2015.