Emneuger og emnedage

Når skemaet er brudt op

I løbet af et skoleår er der et par emneuger. Her er det daglige skema brudt op, og der arbejdes emne- og projektrelateret, ofte på tværs af klasserne i de enkelte teams.

Emneugerne giver mulighed for:

 • At samarbejde på tværs af klasserne
 • At fordybe sig i et emne eller et projekt
 • At benytte andre arbejdsformer
 • At have fælles oplevelser for elever i flere klasser eller for hele skolen
 • At færdiggøre et større arbejde inden for en overskuelig tidsramme

Musicalion er en fælles emneuge for hele friskolen, ja, faktisk to, og her arbejdes med en fælles musik- og teaterforestilling.

Derudover forsøger vi at indrette skolens skema, så det er forholdsvis let for de enkelte teams at bryde skemaet op for at lave teamdage til særlige emner og projekter.

Formålet med musicalion er:

 • At styrke elevernes kompetencer inden for følgende områder: samarbejde og fællesskab, kreativitet og skabende æstetisk udtryk.
 • At styrke elevernes selvtillid gennem arbejdet med drama, retorik og kropssprog.
 • At profilere skolen udadtil bl.a. ved at producere plakater og indspille musikken.
 • At arbejde med en musical fra ide til produkt.
 • At lære glæden ved at indgå som en lille brik i en stor sammenhæng.
 • At lære at samarbejde på tværs af alder med en stor fælles forestilling.
 • At styrke sammenholdet på skolen for såvel elever som lærere.
 • At lære at turde stå frem på en scene over for et stort publikum.
 • At fortælle en god historie, og give hinanden en uforglemmelig oplevelse.

Se billeder fra de mange forestillinger her.