Uddannelsesvejledning

Kurser, praktik og uddannelsesvejledning

I overbygningen er der forskellige aktiviteter, der skal hjælpe eleverne med at tage stilling til deres fremtidige ungdomsuddannelse.

I 8. klasse er eleverne på introduktionskursus til ungdomsuddannelserne og i en uges praktik. I 9. klasse er der ligeledes en uges praktik, og der er tilbud om frivillig brobygning, hvis man endnu ikke er afklaret om sit uddannelsesvalg.

Introduktionskurser og evt. brobygning organiseres af uddannelsesvejlederen i samarbejde med den enkelte elev, mens eleven selv skal finde praktikplads i både 8. og 9. klasse.

Uddannelsesvejledningen varetages af Lene Birgitte Larsen fra UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn), som skolen og overbygningsteamet har et rigtigt godt samarbejde med. Hun kommer på skolen cirka en gang om ugen og kan derudover kontaktes på mobiltelefon og mail:

Lene Birgitte Larsen          

Tlf.: 24 88 56 91           

Mail: lebla@assens.dk