Undervisning

Vi lærer forskelligt

Vi lægger stor vægt på den grundlæggende indlæring i humanistiske såvel som i naturvidenskabelige fag, ligesom vi prioriterer den praktisk-musiske fagrække højt.

Ifølge friskoleloven skal skolen tilbyde en undervisning, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet med dette varetages af en tilsynsførende, der forestår det eksterne tilsyn, og derudover er der udarbejdet retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

På friskolen dyrker vi fællesskabet, mens vi stimulerer den enkelte! Vi vil de fælles oplevelser og den fælles undervisning, men vi giver samtidig rum for forskellige tilgange til læring, således at hver enkelt elevs læringsstil bliver periodisk tilgodeset, enten via den måde undervisningsrummet er indrettet på eller via den måde undervisningen tilrettelægges på.