Værdigrundlag

Respekten for den enkelte i et forpligtende fællesskab

Glamsbjerg Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds menneske- og skolesyn. Vores grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.

Glamsbjerg Friskole har fokus på det hele menneske og dermed på elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Skolen er lektie- og karakterfri i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er vigtigt for os, at eleverne oplever et trygt og tillidsfuldt skolemiljø, hvor læringsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

Glamsbjerg Friskole har et læringssyn, der baserer sig på almen og faglig dannelse i såvel boglige som praktiske og kreative fag, hvor fortælling er en vigtig formidlingsform. Det er vigtig at skabe et læringsmiljø, hvor deltagelsen i undervisning, arrangementer og aktiviteter demonstrerer og udvikler elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Læs om værdigrundlaget i historisk perspektiv

Læs om skolen som en del af det forpligtende fællesskab

Læs om skolens syn på det hele menneske

Læs om skolen som dannelse frem for uddannelse

Læs om fortælling som formidlingsform

Læs om skolens læringssyn – teoretisk udgangspunkt

Læs om den lektie- og prøvefri børneskole

Se skolens målsætning