Trivsel

En skole, hvor alle skal have det godt

Grundregel nummer ét i skolens samværsregler lyder:

Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden, samt god vilje til samarbejde.

Når skolen hylder menneskers forskellighed, er det en vigtigt forudsætning, at denne grundregel fungerer i dagligdagen.

Skolens personale skal være gode rollemodeller, og vi gør skolens store elever bevidste om deres funktion som rollemodeller for de yngre elever. Derfor har vi også en skole med en god og varm stemning, hvor man føler sig velkommen og inddraget, og det bliver desuden ofte fremhævet af folk udefra.

Mobning eller anden form for grov chikane er naturligvis helt uacceptabelt og forekommer uhyre sjældent.

Rollemodel-tanken er sandsynligvis det vigtigste element i forbindelse med trivsel. Derudover arbejder vi med elevernes, klassens og teamets trivsel på udvalgte klasselærerdage og – naturligvis – hvis der opstår en situation, hvor det er nødvendigt, at der reageres med det samme.

Et godt og tillidsfuldt skolehjemsamarbejde er også en forudsætning for elevernes trivsel. Er der bekymringer eller utilfredshed opfordrer vi derfor forældrene til at henvende sig direkte til skolen og undgå at lade barnet/eleven være budbringer. Det er vigtigt for elevernes trivsel, at eventuel utilfredshed med skolen, lærerne eller andre elever ikke drøftes i deres påhør.

Søvn og fornuftig kost er også medvirkende til om eleverne trives, ikke bare i skolen, men i deres dagligdag som helhed.

Det er ligeledes vigtigt, at skolesagerne er i orden, at der er de relevante materialer i skoletasken, at computeren virker, og at mødetid og aftaler bliver overholdt. Her har forældrene naturligvis en vigtig rolle med nødvendig opbakning svarende til elevens alder og modenhed.