Retningslinjer for optagelse

Retningslinjer for optagelse i 0. klasse

Tilmeldingsperioden for 0. klasse slutter 1. august to år før skolestart.

Derefter træffer bestyrelsen afgørelse om optagelse efter indstilling fra forstanderen.

Indstilling til optagelse foregår efter følgende principper:

  1. Alle børn, der fylder 6 år i det år, hvor 0. klasse starter, optages, såfremt de har søskende i skolen, eller hvis deres forældre arbejder på skolen. Skulle dette give en 0. klasse på over 21 elever, optages der efter alder. Søskendebørn og ansattes børn skal tilmeldes senest 1. august to år før skolestart. Ved senere tilmelding optages på lige vilkår med øvrige tilmeldte.
  2. Hvis der er flere pladser, kan andre børn, der fylder 6 år, optages i rækkefølge efter datoen for tilmeldingen.
  3. Er der stadig plads, kan der optages søskende til børn i skolen, selv om de først fylder 6 år i sidste halvår af 0. klasse. Optagelse sker efter alder.
  4. Er der stadig plads, kan der optages andre børn, der fylder 6 år i sidste halvår af 0. klasse. Optagelsen sker også her efter alder.

Tilbage til indmeldelse